400 tys. zł dla Gminy Gozdowo

Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 400 tys. zł na „Zagospodarowanie centrum wsi Bonisław wraz ze stawem jako obiektem małej retencji wg projektu budowlanego”.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wyregulowanie istniejącego stawu oraz zagospodarowanie terenu. Dziękujemy Panu Posłowi Waldemarowi Olejniczakowi za wspieranie licznych inicjatyw lokalnych.