Medal pamiątkowy od harcerzy

Dziś (30.03) przedstawiciele sierpeckiego Hufca ZHP Iwona Bogdańska i Sławomir Szałkucki przekazali na ręce wójta Dariusza Kalkowskiego medal pamiątkowy wraz z  certyfikatem uznania za wieloletnie wspieranie idei Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Dzięki pomocy dobrych ludzi, harcerze mogą jeszcze owocniej angażować się w niesienie radosnej nowiny i największych uniwersalnych wartości braterstwa pokoju.