Palma Wielkanocna z Rękawczyna

Wykonywanie palm wielkanocnych ma w Polsce bogate tradycje. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rękawczynie.

Własnoręcznie wykonały przepiękną, ogromną, ok.  3,2 m palmę, która już za dwa dni zostanie poświęcona podczas uroczystości Niedzieli Palmowej w kościele w Gozdowie.  Chcąc zdążyć na czas Członkinie Koła zaprosiły do pomocy gospodarza naszej gminy wójta Dariusza Kalkowskiego. Palma wielkanocna jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, zwycięstwa, ale także symbolem męki oraz odkupienia.