KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY GOZDOWO NA LATA 2021-2030

Szanowni Państwo! Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny.

Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Gozdowo.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, mają Państwo możliwość wypełnienia ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Ankieta będzie aktywna do 30 kwietnia 2021 roku.

Link do ankiety:  https://forms.gle/tQEQRuPF8f7V851u9

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i czas poświęcony na wypełnienie ankiety !