Wiosna, ach to ty! Lekcje biblioteczna w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie.

20 marca dokładnie o 1037 powitamy wiosnę. Nadejście tej pory roku zwiastuje większą ilość słonecznych dni oraz budzenie się do życia natury.

By przybliżyć najmłodszym temat zmian w przyrodzie Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy z Publicznym Przedszkolem w Gozdowie przeprowadziła dwie lekcje biblioteczne w grupach ,,Biedronki” oraz ,,Żabki”.

Na wstępie przedszkolaki przywitały się z kukłą marzanną wykonaną przez bibliotekarki. By wprowadzić wiosenny nastrój, został odczytany wiersz Katarzyny Szyngiery ,, Dzień wiosny”. Dzieci odpowiedziały na kilka pytań po czym wzięły udział w zabawie w skojarzenia. Każdy losował po jednym symbolu wiosny lub zimy i przyporządkowywał je do odpowiedniej pory roku. Dzieci z zaangażowaniem brały udział w zorganizowanych zajęciach. Na zakończenie wspólnie spędzonego czasu grupy pożegnały zimę wypowiadając wiersz i tańcząc wokół marzanny. 

                                                            GBP Gozdowo