OSP Lelice – włączona do KSRG – Gratulujemy!

W ubiegły piątek, 5 marca, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Z rąk Komendanta Powiatowego KP PSP w Sierpcu st. bryg. Marcina Strześniewskiego, w obecności Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, decyzję odebrał Zarząd Jednostki. Krajowy system ratowniczo – gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego strukturę jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Jednostka będąca w systemie, stanowi siły pierwszego reagowania, w przypadku wystąpienia zagrożenia. Porozumienie zostało zawarte na okres pięciu lat.

Gratulujemy i zgodnie ze strażackim powiedzeniem życzymy Jednostce OSP Lelice tyle samo bezpiecznych powrotów do remizy co wyjazdów do akcji, a jej dowódcom podejmowania samych prawidłowych i trafnych decyzji podczas działań ratowniczo – gaśniczych.