Szkoła Podstawowa w Gozdowie – Stypendia Wójta Gminy Gozdowo przyznane

,, Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi’’ (Platon) W piątek 5 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie miało miejsce  uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Gozdowo.

Bardzo cieszymy się, iż  pomimo panującej pandemii i nauczania zdalnego  uczniowie starali się uzyskać jak najlepsze wyniki na koniec  I półrocza bieżącego roku szkolnego. Nietypowo, w bardzo okrojonym gronie „święto nauki” rozpoczęła Pani Dyrektor Lidia Malinowska, witając zaproszonych gości a także, przede wszystkim, naszych stypendystów. Pogratulowała serdecznie siedmio i ósmoklasistom zdobycia tak wysokich średnich ocen z przedmiotów obowiązkowych i podkreśliła ich zasługi w innych dziedzinach życia szkoły, chociażby zaangażowanie w działalność Wolontariatu, harcerstwa i kół zainteresowań. Wyraziła ponadto nadzieję, że swoją postawą zainspirują oni innych do przemyśleń, nauki, zdobywania wiedzy i mądrości.

      Następnie poprosiła Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Śmigielskiego o wręczenie stypendystom  dyplomów  gratulacyjnych. Otrzymali je i jednocześnie „zdobyli mandat” do otrzymania stypendium następujący uczniowie:

 1. Gabriela Lewandowska – kl.VIIIb – śr. 5,36
 2. Anna Przybułek              — kl. VIIIa – śr. 5,21
 3. Piotr Malanowski           –  kl. VIIa  –  śr. 5.14
 4. Dominik Rakowski          –  kl. VIIa  – śr. 5.14
 5. Kacper  Kraska                –   kl. VIIb  – śr. 5.07
 6. Krystian Pawłowski        –   kl. VIIb  – śr. 5.07
 7. Stanisław Żórawski        –   kl. VIIb –  śr.  5.07
 8. Julia Lewandowska        –   kl. VIIIa –  śr. 5.07
 9. Bartosz Wieczorek         –   kl. VIIIa  – śr. 5.07

Pan Wójt i Pan Przewodniczący dołączyli do gratulacji za osiągnięcie tak wysokich wyników w nauce i poprosili  o przekazanie przez dzieci słów uznania swoim rodzicom. W krótkim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił kompetencje, wiedzę i mądrość młodzieży, a także zaznaczył, aby uczniowie pamiętali, że uczą się i zdobywają wiedzę dla siebie, a nie dla kogoś.

W tym momencie przedstawiciele obdarowanych wręczyli władzom naszej gminy kwiaty
z podziękowaniem za wspaniałą inicjatywę, doceniającą  ich  wkładu pracy w zdobywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów myślowych.  

       Po części oficjalnej nastąpiła niespodzianka. Grupa pierwszoklasistów zaprezentowała układ taneczny do melodii „Płoną góry, płoną lasy”. Okazało się , że w kilku przypadkach dziewczynki z klas pierwszych tańczyły dla starszego rodzeństwa, odbierającego w tym dniu stypendium.

      Skromna piątkowa uroczystość  zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru szkoły.

                                                Szkoła Podstawowa w Gozdowie