Szkoła Podstawowa w Lelicach – Stypendia Wójta Gminy Gozdowo przyznane

5 marca br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyło się wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo dla najlepszych uczniów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Gozdowo  Dariusz Kalkowski i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Śmigielski.

Stypendium otrzymują uczniowie najstarszych klas  którzy uzyskali średnią ocen w półroczu z obowiązkowych przedmiotów nauczania powyżej 5.0 . W tej edycji w szkole podstawowej w Lelicach było to siedmioro uczniów. Przed uroczystym wręczeniem stypendiów miało miejsce inne ważne wydarzenie mianowicie ostatni etap doposażenia szkoły w ramach projektu unijnego realizowanego w szkole ” Mazowiecki program przygotowania szkól, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego „ Szkołą otrzymała  monitor Multimedialny interaktywny z podstawą jezdną oraz projektor multimedialny z ekranem .Pan wójt uroczyście przekazał monitor do klasy III na ręce wychowawczyni Pani   I. Bogdańskiej.

Wójt Gminy Gozdowo, Pan Dariusz Kalkowski uhonorował stypendiami siedmioro uczniów  klasy ósmej i siódmej :  Uczniowie Ci uzyskali  w klasyfikacji śródrocznej  wysoką średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych

– StanisłąwKlemarczyk   klasa VII  – średnia ocen – 5,29
– Norbert Kikolski               klasa VII  – średnia ocen – 5,21
– Julita Żbikowska              klasa VII  – średnia ocen – 5,07
– Natalia Szymborska         klasa VIII –  średnia ocen – 5,07
– Krystian Jakubkiewicz      klasa VIII – średnia ocen – 5.07
– Jan Pajkowski                  Klasa VII  – średnia ocen – 5.07
– Artur Olkowicz                  Klasa VII – średnia ocen – 5,07

Pan Wójt pogratulował stypendystom  wspaniałych wyników w nauce oraz życzył dalszych sukcesów. Rodzicom złożył wyrazy uznania za wkład pracy włożony w wychowanie swoich dzieci.

Stypendyści  podziękowali Panu Wójtowi za otrzymane stypendia. Po pamiątkowym zdjęciu nastąpiła część artystyczna przygotowana przez p. Renatę Skibińską Uczniowie klasy I zadedykowali nagrodzonym stypendystom swoją szkolną piosenkę. W związku z sytuacją pandemiczną nie odbyło się tradycyjne spotkanie uczniów z władzami gminy i dyrektorem szkoły przy herbatce i ciastku.

                                                    SP l Lelicach