PRZYPOMINAMY – Infolinia dotycząca szczepień przeciw COVID-19

Urząd Gminy w Gozdowie informuje, że została uruchomiona specjalna infolinia dotycząca szczepień przeciw COVID-19.
Numer telefonu pod którym można uzyskać informację na temat transportu, lokalizacji oraz organizacji punktów szczepień, to: 24 364-48-37 czynny w godzinach 7.15-15.15.

Osobą upoważnioną do obsługi mieszkańców jest Kierownik Referatu Organizacyjnego – Pan Sławomir Krystek.

Informujemy, że Gmina organizuje też specjalny transport do punktu szczepień. Osoby uprawnione do skorzystania z dowozu do punktów szczepień:

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
    Potrzebę realizacji takiego transportu należy zgłosić przy zapisach na szczepienie lub pod numerem infolinii 24 364-48-37.