W poniedziałek 1 sierpnia Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski oraz  Skarbnik Gminy Lidia Siemiątkowska podpisali umowy na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć.

  • dofinansowanie ze środków  budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” na remont strażnicy OSP w Gozdowie. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont magazynu i remont pomieszczenia sanitarnego. Kwota otrzymanej pomocy to 25.400,00 zł.
  • dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 370102W w kierunku Suska-etap I”. Kwota dofinansowania to 56.000,00 zł.