Wybory

WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJA 2018-2023

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2018 roku podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Obwieszczenie (kliknij)
 2. Postanowienie nr 206/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie i Postanowienie nr 231/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Postanowienia (kliknij)
 3. Informacja i druki dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych:
 4. Informacje i druki dotyczace zgłaszania kandydatów na Wójta:
 5. Informacje dotyczące sposobu zgłaszania i druki dotyczące powoływania obwodowych komisji wyborczych.
  • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018r. Uchwała (kliknij)
  • Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach – Zgłoszenie (kliknij)
  • Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach – Zgłoszenie (kliknij)
 6. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie – Komunikat (kliknij)
 7. Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – Informacja (kliknij)
 8. Informacja o brakach w składach obwodowych komisji.
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 24 września 2018r. – Informacja (kliknij)
  • Komunikat Wójta Gminy Gozdowo o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- Komunikat (kliknij)
 9. Protokół z przeprowadzonego losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowaniaz dnia 27.09.2018r.Protokół (kliknij
 10. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 28 września 2018 roku o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów do Rady Gminy Gozdowo w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018rInformacja (kliknij)
 11. Postanowienie Nr 286/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gozdowo.Postanowienie (kliknij)
 12. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców na podstawie art. 36 § 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r. poz.754 ze zm./. Zawiadomienie (kliknij)
 13. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Sierpcu zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Obwieszczenie (kliknij)
 14. Dokumenty z losowania numerów list kandydatów na radnych Gminy Gozdowo:
  • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Gozdowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Obwieszczenie (kliknij)
  • Protokół z przeprowadzonego losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Gozdowie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Protokół (kliknij)
  • Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdwie z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Gozdowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Uchwała (kliknij)
 15. Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych i wójta gminy:
  • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Gozdowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Obwieszczenie (kliknij)
  • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gozdowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Obwieszczenie (kliknij)
  • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gozdowie z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gozdowo zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Obwieszczenie (kliknij)
 16. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy GozdowoInformacja (kliknij)