Szkoła Podstawowa w Gozdowie -Stypendia naukowe Wójta Gminy Gozdowo rozdane!

 10 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie miało miejsce  uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Gozdowo połączone z uczczeniem pamięci o żołnierzach wyklętych, ponieważ 1 marca obchodziliśmy w naszym kraju Narodowy Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych.

,, Święto nauki’’ rozpoczęła Pani Dyrektor Lidia Malinowska, witając zaproszonych gości: pana Wójta Dariusza Kalkowskiego, przewodniczącą Rady Rodziców p. Małgorzatę Smoleńską, rodziców nagrodzonych uczniów, obecne na hali  klasy 6,7 i 8 z nauczycielami a w szczególności naszych stypendystów.

 Pogratulowała serdecznie siódmo i ósmoklasistom  zdobycia tak wysokich średnich ocen z przedmiotów obowiązkowych i podkreśliła ich zasługi w innych dziedzinach życia szkoły. Słowa uznania popłynęły również w stronę rodziców stypendystów za wsparcie w całym procesie zdobywania i rozwijania wiedzy.  

        Pani Dyrektor nawiązała również do rocznicy związanej z działalnością polskich żołnierzy wyklętych i poprosiła wszystkich obecnych o uczczenie pamięci o niezłomnych- wyklętych minutą ciszy.

Następnie poprosiła Pana Wójta Dariusza Kalkowskiego  o zabranie głosu. Fundator i inicjator naukowego stypendium w kilku zdaniach odniósł się do kolejnej rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych a następnie wspólnie z panią Dyrektor przystąpił do  wręczenia stypendystom i ich rodzicom  dyplomów  gratulacyjnych. Otrzymali je  następujący uczniowie klas 7 i 8 :

 • Zofia Kaczorowska   – kl.VIIc – śr. 5,5
 • Agnieszka Pawłowska  — kl. VIIc – śr. 5,36
 • Małgorzata Topolewska  –  kl. VIIb  –  śr. 5.36
 • Julia Krasińska    –  kl. VIIa  – śr. 5.29
 • Anna Godlewska   –   kl. VIIIa  – śr. 5.14
 • Piotr Malanowski   –   kl. VIIIa  – śr. 5.14
 • Zuzanna Mariańska   –   kl. VIIa –  śr.  5.07
 • Tomasz Adamski    –   kl. VIIIa –  śr. 5.07
 • Krystian Pawłowski  –   kl. VIIIb  – śr. 5.07
 • Sandra Zarembska   –      kl.  VIIIb – 5,07
 • Stanisław Żórawski  –     kl.   VIIIb –  5,07

Pan Wójt przekazał szczere gratulacje za osiągnięcie tak wysokich wyników w nauce zarówno uczniom, jak i ich rodzicom, a także kadrze pedagogicznej i Dyrekcji szkoły.

 W tym momencie przedstawiciele obdarowanych wręczyli Panu Wójtowi i Pani Dyrektor  kwiaty z podziękowaniem za wspaniałą inicjatywę, doceniającą  ich  wkład pracy w zdobywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów myślowych.  

 Po części oficjalnej wszyscy obecni na uroczystości obejrzeli montaż słowno-muzyczny obrazujący wspomnienia zbrojnego podziemia, które walczyło z komunistycznym reżimem, ceniąc sobie honor, wolność i miłość do Ojczyzny.

Czwartkowa uroczystość  zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru szkoły, podziękowaniem p. Dyrektor dla nauczycieli, którzy przygotowali uroczystość (p. D. Smolińska, p. J. Ludwicka p. K. Wojtas, p. M. Garkowska , p. M. Jagodzińska,p. M. Jankowski )  a następnie spotkaniem gości, rodziców i stypendystów przy herbatce i ciasteczku.