Spotkanie z Przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gozdowo spotkały się, we wtorek 8 marca aby świętować Dzień Kobiet. Na zaproszenie Prezesa GZKiOR Kazimierza Kędzierskiego, Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Śmigielskiego członkinie kół odpowiedziały bardzo licznie.

W kierunku Pań popłynęło wiele ciepłych, serdecznych słów podkreślających ich ważną rolę w życiu codziennym oraz wręczono symboliczne kwiaty. Miłym akcentem było przekazanie przez Panie drobnych upominków gospodarzom spotkania w podziękowaniu za dotychczasową pomoc i wsparcie. Podczas uroczystości Panie mogły liczyć na fachową obsługę oraz smaczny poczęstunek przygotowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach.