Przegląd kulinarny "SIERPECKI SMAK"
Data publikacji: 2020-08-06, 07:28:02
 czytaj więcej
OSTRZEŻENIE METEO
Data publikacji: 2020-08-04, 08:20:18
Intensywne opady deszczu
 czytaj więcej
Rolniku, przygotuj się do spisu!
Data publikacji: 2020-08-04, 07:28:12
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego.
 czytaj więcej
Umowa o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności WTZ w Ostrowach - zawarta
Data publikacji: 2020-08-03, 19:37:13
Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski przy kontrasygnacie Pani Lidii Siemiątkowskiej - Skarbnika Gminy zawiązał umowę z Powiatem Sierpeckim reprezentowanym przez Mariusza Turalskiego - Starostę oraz Jarosława Ocickiego - Wicestarostę przy kontrasygnacie Pana Krzysztofa Sobieckiego - Skarbnika Powiatu Sierpeckiego - na utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach.
 czytaj więcej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji: 2020-08-03, 14:56:37
Wójta Gminy Gozdowo informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 czytaj więcej
« nowszestarsze »
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman