« powrót    |    Drukuj
II Turniej Piłki Nożnej OSP Świętego Floriana
Data publikacji: 2018-05-16, 13:11:58
Zapraszamy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gozdowo do udziału w II Turnieju Piłki Nożnej OSP Świętego Floriana, który odbędzie się 19 maja 2018r. o godz. 10:00 w Lelicach.
REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OSP ŚWIĘTEGO FLORIANA

Lelice, 19 maja 2018r.

1. Organizator:
Wójt Gminy Gozdowo
Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

2. Cele:
• Rozwijanie aktywności sportowej Ochotniczych Straży Pożarnych.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Integracja środowiska strażackiego.
• Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków.
• Umożliwienie rywalizacji sportowej druhom strażakom.

3. Uczestnicy.
• Zawodnikami poszczególnych drużyn w przeważającej większości muszą być członkowie danej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Gozdowo
• Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć ukończone 16 lat.
• Za zgodą organizatorów mogą być dopuszczone inne drużyny

4. Termin i miejsce:
19 maja 2018 r.
Boisko sportowe wielofunkcyjne w Lelicach przy Szkole Podstawowej, godz. 10:00.

5. Zgłoszenia:
• Obowiązuje osobiste pisemne zgłoszenie drużyny do turnieju – do dnia 16 maja 2018r. – Urząd Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, sekretariat, tel. 24 276 21 12, e-mail: sekretariat@gozdowo.eu. Zgłoszenia dokonuje prezes OSP lub kapitan drużyny:
a) prezes/kapitan drużyny musi złożyć pisemne zgłoszenie drużyny/zawodników do turnieju
b) każdy zawodnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. uczestnictwa w turnieju
c) osoby niepełnoletnie dostarczają oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych o możliwości wzięcia udziału w zawodach
• Niezbędne formularze do niniejszego regulaminu dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Gozdowo.
• Brak stosownych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do zawodów.

6. Ubezpieczenie zawodników:
• Drużyny biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
• Ubezpieczenie drużyn od następstw i nieszczęśliwych wypadków – we własnym zakresie.

7. Zasady i system rozgrywek:
• Turniej Piłki Nożnej OSP jest rozgrywany według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez Polski Związek Piłki Nożnej ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
• System rozgrywek i czas gry zostaną ustalone na miejscu w zależności od ilości drużyn.
• Zespoły grają w składach: 5 zawodników w polu + bramkarz.
• Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie „hokejowym” w „strefie zmian”.
• Po wyjściu piłkę za linię końcową boiska bramkarz wznawia grę rękoma. Czas trzymania piłki w ręku wynosi maksymalnie 6 sekund. Po wypuszczeniu piłki na nawierzchni, bramkarz nie może jej ponownie dotknąć rękoma. Z chwilą ustawienia piłki na nawierzchni gra zostaje wznowiona.
• Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodników swojej drużyny.
• Możliwe jest wykluczenie za faul: 1 min. lub 2 min.
• Za zwycięstwo uzyskuje się 3 pkt., za remis 1 pkt.
• W przypadku równiej ilości punktów decydują: bezpośrednie spotkanie, różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek.
• W przypadku remisu w meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się serię trzech rzutów karnych, a później na przemian do wyłonienia zwycięscy.
• Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny

8. Nagrody:
• Za zajęcie I-III miejsca – Statuetka/Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
• Okolicznościowe dyplomy dla wszystkich drużyn.
• Nagrody niespodzianki.

9. Postanowienia końcowe:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów oraz nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas turnieju.
• Zabrania się wnoszenia oraz przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie obiektu rozgrywania turnieju. Zakaz dotyczy również palenia papierosów.
• Za zaginione rzeczy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Organizator zapewnia obsługę sędziowską.
• Prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian posiada Organizator.
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
• Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator lub Sędzia Główny Turnieju.
• Mile widziana kultura w zachowaniu, gra „fair play” i dobra zabawa.

ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Gozdowo
Gmina Gozdowo
 
 
 
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman