« powrót    |    Drukuj
II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Gozdowo
Data publikacji: 2018-04-16, 08:22:54
Zapraszamy sołectwa, stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy Gozdowo do uczestnictwa w II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Gozdowo, który odbędzie 21.04.2018r.
 REGULAMIN
II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Gozdowo

1.Organizator:
Wójt Gminy Gozdowo
Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

2. Cele:
• integracja mieszkańców Gminy Gozdowo
• popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim jako elementu rekreacji ruchowej i czynnego wypoczynku
• rywalizacja sportowo-rekreacyjna

3. Uczestnicy.
Turniej przeznaczony jest dla: sołectw, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy Gozdowo.

4. Termin i miejsce:
21 kwietnia 2018 r.
Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Gozdowie, godz. 10:00

5. Uczestnictwo:
• uczestnikami mogą być mieszkańcy Gminy Gozdowo
• Każde sołectwo, stowarzyszenie i organizacja może zgłosić jedną drużynę
• drużyna składa się z 3 osób. Mile widziane uczestnictwo Pań w drużynach.

6. Zgłoszenia:
• obowiązuje osobiste pisemne zgłoszenie drużyny do turnieju – do dnia 18 kwietnia 2018r. – Urząd Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, sekretariat, tel. 24 276 21 12, e-mail: sekreatariat@gozdowo.eu. Zgłoszenia dokonuje sołtys lub kapitan drużyny:
a) kapitan drużyny musi złożyć pisemne zgłoszenie drużyny/zawodników do turnieju
b) każdy zawodnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. uczestnictwa w zmaganiach
c) osoby niepełnoletnie dostarczają oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych o możliwości wzięcia udziału w zawodach
• niezbędne formularze do niniejszego regulaminu dostępne są na stronie internetowej gozdowo.eu oraz na sekretariacie Urzędu Gminy Gozdowo
• brak stosownych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do zawodów

7. Zasady gry:
• zawody przeprowadzane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego w grach indywidualnych,
• w zależności od liczby zgłoszonych do turnieju drużyn Organizator ustali w porozumieniu z sędzią głównym na dzień przed turniejem system rozgrywek oraz ilość rozgrywanych setów w poszczególnych meczach.

8. Nagrody:
• za zajęcie I-III miejsca – Statuetka/Puchar Wójta Gminy Gozdowo
• nagrody niespodzianki
• okolicznościowe dyplomy dla wszystkich drużyn

9. Postanowienia końcowe:
• zawodnicy powinni posiadać niekrępujący strój sportowy i miękkie obuwie założone w szatni,
• uczestnicy dojeżdżają na własny koszt,
• uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać legitymację szkolną,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów oraz nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas turnieju.
• Organizator zabezpiecza rakietki i piłki ping-pongowe,
• Organizator zapewnia obsługę sędziowską,
• Organizator zapewnia wodę dla zawodników,
• Zabrania się wnoszenia oraz przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie obiektu rozgrywania turnieju. Zakaz dotyczy również palenia papierosów.
• zawodnicy winni przestrzegać przepisów BHP i p.poż. oraz regulaminu obowiązującego w hali sportowej,
• prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian posiada Organizator,
• w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator,
• kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator lub Sędzia Główny Turnieju,
• Mile widziana kultura w zachowaniu, gra „fair play” i dobra zabawa.

ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Gozdowo
Gmina Gozdowo
  
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman