« powrót    |    Drukuj
II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo
Data publikacji: 2018-03-05, 14:07:35
Zapraszamy sołectwa, stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy Gozdowo do udziału w II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gozdowo, który odbędzie się 10 marca 2018r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.
REGULAMIN
II TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY GOZDOWO
Gozdowo, 10 marca 2018r.

 
1. Organizator:
Wójt Gminy Gozdowo
Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

2. Cele:
• Rozwijanie aktywności sportowej.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Integracja środowiska gminnego.
• Podnoszenie sprawności fizycznej.
• Umożliwienie rywalizacji sportowej.

3. Uczestnicy.

• Turniej przeznaczony jest dla: sołectw, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy Gozdowo.
• Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć ukończone 16 lat.
• Za zgodą organizatorów mogą być dopuszczone inne drużyny.
• Uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy, tzn. osoby nie zgłoszone do rozgrywek przez OZPS i PZPS (we wszystkich kategoriach).
• drużyna składa się z min. 6, a maks. 10 zawodników. Mile widziane uczestnictwo Pań w drużynach.

4. Termin i miejsce:
10 marca 2018 r., godz. 15:00.
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Gozdowie

5. Zgłoszenia:
• Obowiązuje osobiste pisemne zgłoszenie drużyny do turnieju – do dnia 7 marca 2018r. – Urząd Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, sekretariat, tel. 24 276 21 12, e-mail: sekreatariat@gozdowo.eu. Zgłoszenia dokonuje kapitan drużyny:
a) kapitan drużyny musi złożyć pisemne zgłoszenie drużyny/zawodników do turnieju,
b) każdy zawodnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. uczestnictwa w turnieju,
c) osoby niepełnoletnie dostarczają oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych o możliwości wzięcia udziału w zawodach,
• Niezbędne formularze do niniejszego regulaminu dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Gozdowo.
• Brak stosownych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do zawodów.

6. Ubezpieczenie zawodników:

• Drużyny biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
• Ubezpieczenie drużyn od następstw i nieszczęśliwych wypadków – we własnym zakresie.

7. Zasady i system rozgrywek:

• System rozgrywek i czas gry zostaną ustalone w zależności od ilości drużyn.
• Mecze rozgrywane są na jednym boisku.
• Mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów każdy po 11 pkt.(z przewagą 2 pkt.) w razie konieczności rozgrywany jest trzeci set również do 11 pkt.(z przewagą 2 pkt.)
• Mecze finałowe toczą się do dwóch wygranych setów do 11 pkt.(z przewagą 2 pkt.), ewentualny trzeci set do 11 pkt.(z przewagą 2 pkt.)
• O kolejności miejsc w grupie decydują odpowiednio:
 - Suma dużych punktów, różnica setów, różnica małych punktów, bezpośredni mecz
 - za wygrany mecz 2:0 – 3 pkt
 - za wygrany mecz 2 : 1 - 2 pkt
 - za przegrany mecz 1 : 2 – 1 pkt
 - za przegrany mecz 0 : 2 - 0 pkt
• Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.
• Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.

8. Nagrody:
• Za zajęcie I-III miejsca – Statuetka/Puchar Wójta Gminy Gozdowo.
• Okolicznościowe dyplomy dla wszystkich drużyn.
• Nagrody niespodzianki.

9. Postanowienia końcowe:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów oraz nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas turnieju.
• Zabrania się wnoszenia oraz przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie obiektu rozgrywania turnieju. Zakaz dotyczy również palenia papierosów.
• Za zaginione rzeczy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
• Organizator zapewnia obsługę sędziowską.
• Prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian posiada Organizator.
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
• Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator lub Sędzia Główny Turnieju.
Mile widziana kultura w zachowaniu, gra „fair play” i dobra zabawa.


ORGANIZATORZY:

Wójt Gminy Gozdowo
Gmina Gozdowo
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
Zgłoszenie
Oświadczenie uczestnika
Oświdczenie opiekunów
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman