« powrót    |    Drukuj
Umowa z wykonawcami projektu OZE podpisana
Data publikacji: 2018-01-09, 12:44:14
W poniedziałek, 8 stycznia br., Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski uczestniczył w podpisaniu umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, solarnych i przyłączy pieców na biomasę w ramach projektu OZE.
Podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Gminy Załuski. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 55 szt. instalacji solarnych i 408 szt. instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w ramach projektu pod nazwą „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych [konkurs nr. RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17]. KWOTA ZAMÓWIENIA: 10 627 727,00 brutto. W procedurze przetargowej jako wykonawcę wyłoniono konsorcjum polskich firm ML SYSTEM i ML SYSTEM+Sp. z o.o. z Zaczernia k.Rzeszowa. Termin wykonania przyłączy - do 31 lipca br.
Za dostawę i montaż 49. kotłów na biomasę na terenie gmin: Załuski, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny w ramach projektu odpowiedzialna będzie firma BUDMET NOCOŃ (kwota brutto zamówienia 650 041,00 PLN). Terminy realizacji - do 30 kwietnia br.
Fot. Urząd Gminy w Załuskach
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman