« powrót    |    Drukuj
XXX wyjazdowa Sesja Rady Gminy Gozdowo
Data publikacji: 2017-11-09, 10:49:54
W poniedziałek 6 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie odbyła się XXX sesja Rady Gminy Gozdowo, podczas której Rada przyjęła protokół z ostatniej sesji w dniu 29 września br. oraz wysłuchała m.in. sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami i informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2016/2017
Rada podjęła ponadto szereg uchwał, w tym również oświatowych i okołobudżetowych dotyczących takich spraw, jak:
1)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach,
2)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostrowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrowach,
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,
4) powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2016-2019,
5) zniesienia statusu pomnika przyrody w Zakrzewku,
6) obniżenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku,
7) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnień w tym podatku,
8) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok,
9) ustalenia ceny 1m3 wody z wodociągu gminnego oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy,
10) ustalenia opłat za ścieki odprowadzane kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i w Lelicach oraz za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni,
11) ustalenia stawki za 1m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa),
12) ustalenia opłat za oczyszczone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za w/w ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni,
13) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-2028,
14) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gozdowo na 2017 rok.

W końcowej części sesji Radni dokonali przeglądu najważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Gozdowo w 2017 roku, a mianowicie: budowa budynku wiejskiego w Rękawczynie, przebudowa budynku wiejskiego w Rycharcicach, utworzenie Klubu Dziecięcego w Gozdowie „Radosna Kraina”, przebudowa drogi gminnej w m. Lelice pomiędzy ul. Szkolną i ul. Starowiejską , przebudowa drogi gminnej w m. Zbójno od drogi gm. w kierunku drogi wojewódzkiej, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno gm. Gozdowo, przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo - II etap.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman