« powrót    |    Drukuj
Informacja Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Data publikacji: 2017-09-19, 10:07:36
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.
Jest on realizowany w 4 miastach na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) oraz 33 powiatach (białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołecki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyszki, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński wyszkowski, zwoleński, żyrardowski). Program wspołfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włązcenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych - zwiększenie wczesnej wykrywalnośći i ocena zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Powyższy Program jest pierwszym tak kompleksowym działaniem w Unii Europejskiej, obejmującym dzieci z kl. I szkół podstawowych na terenie woj. mazowieckiego, realizowanym we współpracy z rodzicami, pracownikami szkół oraz lekarzami i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej.

Zasadniczym celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

Realizacja bezpłatnych i dobrowalonych badań przesiewowych słuchu planowana jest w dwóch edycjach w okrese od października 2017r. do czerwca 2018r. (dla uczniów uczęszczających do kl. I w roku szkolnym 2017/2018) oraz od września 2018r. do grudnia 2018r. (dla uczniów uczęszczających do kl. I w roku szkolnym 2018/2019).
W ramach Programu zostaną wykonane w szkołach audiomedyczne badania przesiewowe słuchu, po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów oraz uprzedniej kwalifikacji lekarskiej.
Wszystkie badania są nieuciążliwe, nieinwazyjne i bezbolesne, wymagają jednak współpracy dziecka z osobą przeprowadzającą badanie.
Przed przystąpieniem do badania uczniów klas pierwszych odbędą się również w szkołach spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników szkół.

Informacje o Programie dostępne są również na stronie internetowej: www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl. Wszelkie pytania, uwagi i opinie dotyczące organizacji i realizacji Programu prosimy kierować na adres e-mail: mazowsze@ifps.org.pl lub pod numerem telefonu 0 801 987 766.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman