« powrót    |    Drukuj
Konsultacje społeczne - Samorząd Województwa Mazowieckiego
Data publikacji: 2017-07-18, 14:43:08
Konsultacje społeczne projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw („uchwały antysmogowej”)
Na podstawie art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw („uchwały antysmogowej”) i kieruje projekt do konsultacji społecznych.

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego w niniejszej informacji oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (II piętro, pokój 220) od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–15:00.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały do 18 sierpnia br.
  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Wiecej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mazowia.pl (kliknij)
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman