« powrót    |    Drukuj
Zaproszenie do udziału w szkoleniach
Data publikacji: 2017-05-05, 07:21:16
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego na szkolenia w ramach projektu „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu”.
Udział w Projekcie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Wsparciem w ramach projektu tj. 360 osób (220 kobiet i 140 mężczyzn), które ukończyły 18 rok życia oraz uczą się, pracują lub zamieszkują w woj. mazowieckim, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia, podnoszenia, uzupełnienia i formalnego potwierdzenia kwalifikacji.

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:
- Księgowość od podstaw
- Główny Księgowy
- Zarządzanie dokumentacją
- Logistyka
- Menedżer BSS

W ramach każdego szkolenia przewidziano branżowe warsztaty komputerowe oraz egzamin wewnętrzny.
W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki wnoszą opłatę partycypacyjną w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Więcej informacji można uzyskać: tel. 22 208 28 63 kom. 506 121 017 e-mail: biuro@profesjonalnekadry.pl
Szczegółowe informacje nt. projektu oraz wszystkie dokumenty rekrutacyjne znaleźć można na stronie projektowej www.profesjonalnekadry.pl.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman