« powrót    |    Drukuj
Rekrutacja do szkół i przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
Data publikacji: 2020-01-31, 07:19:10
Przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na nowy rok szkolny 2020/2021.
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców- obowiązkowo z urzędu.
- druki zgłoszeń są dostępne w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Kryteria zostały ustalone:
Uchwałą Nr XXV/196/17 Rady Gminy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych zostały określone:
Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2020/2021. /Załącznik Nr 2/

 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
I Etap
1. Dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym w wieku od 3 do 4 lat mają prawo do kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w pierwszej kolejności na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.
2. Dzieci 6 letnie są w obowiązku odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub szkole podstawowej tzw. „0” zgodnie obowiązującymi obwodami szkół podstawowych lub mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice oraz dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

 
II Etap
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli przedszkole czy oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzany jest II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę kryteria określone:
Uchwałą Nr XXV/196/17 Rady Gminy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.
Natomiast harmonogram czynności rekrutacyjnych jest określony w /Załączniku Nr 1/ do Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 2020/2021.
Uchwała Nr XXV/196/17 Rady Gminy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo.
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo na rok szkolny 20120/2021.

Szczegółowe informacje oraz formularze i dokumenty będą dostępne w szkołach podstawowych i przedszkolu. 
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman