« powrót    |    Drukuj
Otwarcie ścieżki przyrodniczej w Lelicach
Data publikacji: 2019-10-30, 13:15:00
W środę 30 października odbyło się otwarcie nowo powstałej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, która zlokalizowana została wokół Szkoły Podstawowej w Lelicach.
Nowa infrastruktura powstała w ramach projektu pn. „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Lelicach”. Długość ścieżki wynosi około 162 m i składa się z 23 szt. tablic edukacyjnych oraz 25 szt. drzew. Treść tablic zawiera: opisy i fotografie gatunków nasadzonych przy ścieżce drzew; informacje i fotografie o procesach zachodzących w przyrodzie oraz ochronie środowiska.
W uroczystym otwarciu ścieżki uczestniczyli: ks. Piotr Gątarek proboszcz parafii Bonisław, Dariusz Kalkowski Wójt Gminy Gozdowo, Krzysztof Jóźwiak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie, Arkadiusz Kolczyński dzielnicowy Posterunku Policji w Gozdowie, uczniowie, nauczyciele oraz lokalna społeczność. Pan Wójt podkreślił, że podstawowym celem powstania ścieżki jest uświadomienie, że stan środowiska jest naszą wspólną sprawą za którą wszyscy solidarnie odpowiadamy. Wyraził nadzieję, że obecność ścieżki zmotywuje do pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym, jego ochronie oraz ekologii. Zwrócił się również do nauczycieli i rodziców z prośbą o systematyczne przygotowywanie dzieci i młodzieży do rozwiązywania problemów ekologicznych oraz uwrażliwianie na piękno środowiska naturalnego. Naszym priorytetem jest zbliżenie młodego pokolenia do świata przyrody, a także rozwijanie poczucia troski oraz odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
W ramach projektu odbyły się warsztaty terenowe o tematyce: Drzewa – zapoznanie się z gatunkami drzew, biologią i ciekawostkami o nich; Bioróżnorodność – przedstawienie informacji o różnicowaniu życia na wszelkich poziomach jego organizacji; Jak żyć ekologiczne przekazanie informacji na temat zanieczyszczeń środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz co robić, aby przeciwdziałać zanieczyszczaniu środowiska.
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna oraz towarzyszące jej warsztaty zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt zadania wyniósł 78 023,00 zł, a wysokość przyznanej dotacji 70 220,00 zł.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman