« powrót    |    Drukuj
VII Gminny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich
Data publikacji: 2019-10-07, 11:25:33
W sobotę 5 października br. w Bonisławiu odbył się VII Gminny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich.
W pięknie udekorowanej sali budynku wiejskiego w Bonisławiu zebrały się delegacje Kół Gospodyń z terenu gminy Gozdowo z miejscowości: Bronoszewice, Cetlin, Czachorowo, Golejewo, Kolczyn, Kolonia Przybyszewo, Lelice, Reczewo, Rękawczyn, Rycharcice, Gozdowo, Łysakowo, Rogienice, Dzięgielewo oraz członkinie KGW Bonisław i wielu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:
• ks. Piotr Gątarek – proboszcz parafii Bonisław
• ks. kan. Franciszek Kuć
• Waldemar Olejniczak – Poseł na Sejm RP
• Mariusz Turalski – Starosta Powiatu Sierpeckiego
• Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo
• Elżbieta Broniszewska – Zastępca Wójta Gminy
• Dariusz Śmigielski – Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo
• Danuta Kobuszewska – sympatyk KGW i wspomagająca ich działalność
• Kazimierz Kędzierski – Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Wszystkich zgromadzonych w imieniu swoim oraz pozostałych członkiń KGW w Bonisławiu powitała pani Aldona Przyczka – przewodnicząca KGW wraz z sołtys Bonisławia panią Ewą Jankowską.
Następnie głos zabrał pan Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo, który podziękował paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Bonisławiu za zorganizowanie VII Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo. Pan Wójt w przemówieniu podkreślił aktywną działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. Członkowie stowarzyszeń stanowią liczącą się bazę samorządu rolniczego, podejmującą szereg działań gospodarczych i społecznych wsi. Pan Wójt wyraził nadzieję, że dalsza aktywność Pań w zakresie pielęgnowania ludowych i narodowych tradycji będzie z powodzeniem realizowana. Życzył pomyślności, wytrwałości i kolejnych sukcesów w prowadzonej działalności oraz satysfakcji w popularyzowaniu idei aktywizacji środowiska wiejskiego.
Pan Waldemar Olejniczak Poseł na Sejm RP oraz pan Mariusz Turalski Starosta Powiatu Sierpeckiego podziękowali paniom z Bonisławia za zaproszenie oraz za podejmowanie inicjatyw, będących świadectwem aktywności i zaangażowania.
Poseł na Sejm podkreślił piękną działalność Kół Gospodyń Wiejskich, podejmujących się wielu inicjatyw integrujących lokalną społeczność, współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, innymi stowarzyszeniami i mieszkańcami.
Następnie Wójt Gminy Gozdowo, Poseł na Sejm RP, Starosta Sierpecki, Przewodniczący Rady Gminy oraz Prezes GZRKiOR wręczyli podziękowania za długoletnią działalność w Kole Gospodyń Wiejskich w Bonisławiu paniom: Wiesławie Przyczce, Sabinie Przybylińskiej, Wandzie Kotarskiej i Danieli Borowskiej.
W dalszej kolejności pan Kazimierz Kędzierski przedstawił sprawozdanie z działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy w 2019r. oraz złożył podziękowania osobom wspierającym i zaangażowanym w funkcjonowanie organizacji.
Pani Danuta Kobuszewska podziękowała paniom z Bonisławia za zaproszenie i wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich za wieloletnią dobrą współpracę.
Po przemówieniach nadszedł czas wspólnego biesiadowania w miłej atmosferze.
Jeszcze raz dziękujemy paniom z KGW w Bonisławiu za gościnność i życzliwość, które wywarły bardzo pozytywne wrażenie.
Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman