« powrót    |    Drukuj
OKÓLNIK
Data publikacji: 2019-07-02, 14:33:11
Zgodnie z prowadzonym w kraju systemem monitorowania suszy informuję, że na terenie Gminy Gozdowo w uprawach zbóż jarych oraz rzepaku i rzepiku na glebach kategorii I (klasy V i VI) wystąpiły straty spowodowane suszą. W związku z powyższym, rolnicy mogą zgłaszać straty, jednak tylko w uprawach zbóż jarych, rzepaku i rzepiku prowadzonych na V i VI klasie gleb.
Wnioski należy składać do tutejszego urzędu (pokój nr 10). Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 10 lipca br. Wniosek do zgłoszenia strat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie lub pobrać ze strony internetowej www.gozdowo.eu.
Do wniosku należy dołączyć:
- wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok (kopia złożonego wniosku o płatności bezpośrednie w 2019r.),
- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), księgę stada lub paszporty.
Jeśli Państwo posiadacie, proszę o zabranie kopii wypisu z rejestru gruntów celem ustalenia kategorii gleby, na której prowadzona jest uprawa. We wniosku trzeba również podać uprawy objęte ubezpieczeniem oraz ich powierzchnię.
Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta hodowane w gospodarstwie w 2019r. Dane muszą być zgodne z danymi posiadanymi przez ARiMR.

Galeria wiadomości
« powrót
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman