"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 
W dniu 16 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Pan Dariusz Kalkowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bogumiły Bogdańskiej podpisał umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
 
Umowa opiewa na kwotę 86 520,00 złotych, co jest równoznaczne z całkowitą wartością projektu, a więc stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych.
W ramach Projektu będzie przeszkolonych 168 osób od 25 roku życia w tym przynajmniej 6 osób z orzeczeniem niepełnosprawności i powyżej 65 roku życia.
Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupionych 12 komputerów, które po jego zakończeniu będą przekazane do Szkoły Podstawowej w Gozdowie i Szkoły Podstawowej w Lelicach w ilości stosownej do przeszkolonych osób w danej szkole.
Okres realizacji projektu: 01 luty 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uczestnicy projektu wezmą udział w jednym z modułów szkoleniowych:
1. Rodzic w Internecie,
2. Kultura w sieci.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i promocyjne, jak również zostanie zapewniony catering.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy w zakresie: bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu, umiejętnego reagowania na sytuacje zagrożenia, poznanie podstawowych usług e- administracji, poruszania się w sieciach społecznościowych, ochrony swoich danych, wyszukiwanie treści edukacyjnych, kontrola rodzicielska: jak reagować, jak wspierać dziecko.
Szkolenia odbywać się będą w weekendy. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do udziały w dwudniowym szkoleniu po 8 godzin. Szkolenia będą odbywały się w Szkole Podstawowej w Gozdowie oraz Szkole Podstawowej w Lelicach.
Nabór do projektu wśród mieszkańców gminy będzie trwał przez okres realizacji projektu do wyczerpania miejsc.
Regulamin rekrutacji jest zamieszczony na stronach internetowych:
- www.gozdowo.eu,
- www.splelice.gozdowo.eu,
- www.sp.gozdowo.gozdowo.eu.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy do skorzystania z oferty szkoleniowej.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
Urząd Gminy w Gozdowie pokój Nr 14
Jolanta Lewandowska – koordynator projektu,
tel. 24 364 48 33
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman