PROJEKT „Pokaż na co Cię stać - Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w dniu 9 marca 2012r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Płocku wniosek o dofinansowanie projektu „Pokaż na co Cię stać”- Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo. Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet-VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie w okresie od 01.07.2012r.-30.06.2014r. realizuje projekt „Pokaż na co Cię stać – Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”, współfinansowany przez Unią Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Ogólna wartość projektu na lata 2012 – 2014 opiewa na kwotę 262.000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Gozdowo – 27.510,00 zł.
W roku 2012r. budżet projektu wynosi 85.000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Gozdowo 10,5% tj. 8.925,00 zł.
Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywne formy integracji.
02.07.2012r. rozpoczęliśmy rekrutację uczestników: 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym 1 osoba niepełnosprawna).
Uczestnikami Projektu w okresie 01.07.2012r. – 30.06.2012r. będzie 30 osób, w tym:
• osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo,
• 3 osoby niepełnosprawne.
 
W trakcie realizacji Projektu uczestnicy skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:
• kursy i szkolenia zawodowe/kwalifikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb,
• doradztwo zawodowe,
• warsztaty prawnicze,
• indywidualna lub grupowa terapia psychologiczna,
• trening kompetencji i umiejętności społecznych,
• badania profilaktyczne lub specjalistyczne dla osób bezrobotnych
 
Realizacja projektu zakłada zorganizowanie czasowej opieki nad dziećmi. Udostępniamy punkt informacyjny dla uczestników projektu oraz klientów pomocy społecznej, tj. komputer z dostępem do Internetu oraz biblioteczkę, wyposażoną w książki o tematyce specjalistycznej- literatura sprzyjająca zwiększeniu aktywności społecznej.
W zakresie działań o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu oraz ich otoczenia zostaną zorganizowane trzy wyjazdy integracyjne (po jednym w każdym roku realizacji projektu), zawierające elementy edukacyjne, kulturalne i turystyczne.
W 2014r. zorganizujemy Konferencję, której celem będzie podsumowanie i promocja efektów projektu, integracja uczestników z lat 2011-2014, poznanie obecnej sytuacji beneficjentów pomocy.
Działania Projektu przyczynią się do zdobycia przez uczestników projektu nowych kompetencji ułatwiających zatrudnienie.
Cele szczegółowe projektu przewidują poprawę sytuacji zawodowej, społecznej i finansowej uczestników projektu, pozostających bez pracy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych po odbytych szkoleniach i uzyskanym doradztwie zawodowym .
W projekcie przewidziane jest wsparcie finansowe dla uczestników projektu, w formie zasiłków celowych.
Naszym celem jest ułatwienie dostępu do rynku pracy podopiecznym. Wszystkie działania Projektu przyczynią się do wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, jak również będą miały pozytywny wpływ na otoczenie, przede wszystkim najbliższą rodzinę, sąsiadów (wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa umiejętności wychowawczych).

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety rekrutacyjnej. W tym celu prosimy o kontakt z BIUREM PROJEKTU GMINA GOZDOWO

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
tel./fax 24 276 28 73
e-mail: gops@gazeta.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt: „Pokaż na co Cię stać – Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo” w 2011 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie złożył w dniu 15 marca 2011 roku wniosek o dofinansowanie projektu '' Pokaż na co Cię stać” w gminie Gozdowo w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Płocku. Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet – VII Promocja integracji społecznej Działanie-7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie-7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W czerwcu przeprowadzona została rekrutacja uczestników projektu przy pomocy ogłoszeń umieszczonych na tablicach urzędowych na terenie miejscowości Gozdowo, tj. ośrodek zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy oraz w drodze pracy socjalnej pracowników GOPS. W dniu 27 czerwca zespół zarządzający projektem wybrał grupę docelową, 5 kobiet i 1 mężczyzna.
W ramach utworzenia punktu informacyjnego zakupiono sprzęt komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym. Założono zeszyt, w którym będziemy ewidencjonować korzystanie z komputera,
w tym internetu, przez uczestników projektu oraz petentów Ośrodka. Punkt informacyjny to również biblioteczka. Zakupiono książki o tematyce specjalistycznej, w zakresie poszukiwania ofert pracy, dot. sposobów zdrowego trybu życia oraz literaturę sprzyjającą zwiększeniu aktywności społecznej.
W celu doposażenia punktu informacyjnego w miesiącu wrześniu zakupiono witrynę na książki oraz biurko dla korzystających z komputera.
W miesiącach sierpień – wrzesień uczestnicy skorzystali z doradztwa zawodowego w formie spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych, których celem było wytyczenie ścieżek reintegracji zawodowej oraz skierowanie uczestników na kursy/szkolenia. Instytucja szkoleniowa wyłoniona została w drodze rozpoznania rynku. W miesiącu wrześniu rozpoczęły się kursy: fryzjerski dla 2 osób, kosmetyczny dla 2 osób oraz księgowość komputerowa dla 1 osoby.
W nabyciu społecznych umiejętności pomocy udzielał psycholog w formie indywidualnego poradnictwa oraz warsztatów grupowych.
W miesiącach październik-grudzień przeprowadzone zostaną kursy/szkolenia zawodowe: kucharz dla 3 osób, obsługa kasy fiskalnej dla 2 osób, podstawowa obsługa komputera dla 1 osoby, ABC zarządzania gospodarstwem i budżetem domowym dla 6 osób. Kontynuację będą miały kursy: fryzjerski dla 2 osób, kosmetyczny dla 2 osób, księgowość komputerowa dla 1 osoby. Pracownicy socjalni prowadzić będą współpracę zgodnie z zawartymi kontraktami socjalnymi. W ramach wkładu własnego kontynuowane będzie wsparcie finansowe uczestnikom w formie zasiłków celowych.
W ramach promocji i reklamy planujemy dalsze upowszechnianie plakatów i ulotek oraz uwiecznianie działań projektu w formie zdjęć pamiątkowych. Zakupione zestawy promocyjne rozdane zostaną uczestnikom na spotkaniu integracyjnym podsumowującym projekt, które odbędzie się w miesiącu grudniu.
W dniu 30 sierpnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie zorganizował wspaniałą wycieczkę dla uczestników projektu systemowego „Pokaż na co Cię stać – Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo”. 26 osób – uczestniczący w projekcie i ich najbliżsi, zwiedzili niezwykłe miejsca w Warszawie.
Z Gozdowa wyjechaliśmy o godz. 7.00. Uczestnicy otrzymali napoje oraz suchy prowiant.
O godz. 10.10 rozpoczęliśmy zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie „Trasa Zamek”. O historii Zamku opowiadał przewodnik. Każdy z uczestników wycieczki wyposażony został w zestaw GTS (słuchawki), do odbioru przekazu przewodnika. Wrażenia z widoku pięknych mieniących się złotem komnat na długo zapadną w pamięci zwiedzających.
Po godzinnym pobycie na Zamku udaliśmy się do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie w obecnym czasie odbywała się wystawa: „Człowiek: ewolucja niezwykła. Wszystko zaczęło się od Darwina …” Na wysokość 114 metrów wwiozły nas dwie nowoczesne windy. „Trzydziestka” podzielona jest na trzy części: taras widokowy ze wspaniałym widokiem na panoramę Warszawy, galerię wewnętrzną i salę główną nazywaną przez projektanta Salą Gotycką ze względu na gwiaździste sklepienie ozdobione dodatkowo 4 rozetami. Sala Gotycka to najwyżej położona, ogólnodostępna sala PKiN. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wystawy znajdującej się na parterze, następnie zobaczyliśmy panoramę Warszawy z tarasu widokowego na XXX piętrze oraz wystawę przedstawiającą przebieg er w historii, aby po tym zjechać windą na VI piętro, na którym czekały na nas kolejne ciekawostki ewolucji człowieka.
O godz. 14-stej zjedliśmy pyszny obiad w restauracji Sphinks w Centrum Handlowym Złote Tarasy.
Po intensywnym zwiedzaniu i po obiedzie wszyscy udali się do znajdującego się w Centrum Multikina, w którym obejrzeliśmy film pt.: „Smerfy” w technologii 3G. Dla uczestników film był niezwykłym przeżyciem, 90 minutową „chwilą” odpoczynku od codzienności oraz okazją do uśmiechu „od ucha do ucha”. 
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman