INWESTYCJE DROGOWE

  • DROGI GMINNE
- Przebudowa drogi gminnej nr 370120W w miejscowości Bonisław (w kierunku drogi wojewódzkiej); 595 mb


Zadanie realizowane ze współudziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.

 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 
 
 
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięgielewo (przy świetlicy wiejskiej)

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0,63 mm oraz zagęszczenie drogi walcem, dł. 1050 mb, szer. 3,8 mb


 
 
 

 
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonisław, ul. Kolonijna

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0,63 mm oraz zagęszczenie drogi walcem, dł. 960 mb, szer. 3,8 mb

 

- Przebudowa drogi gminnej relacji Bombalice – Reczewo

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0,63 mm oraz zagęszczenie drogi walcem, dł. 1 250 mb, szer. 3,8 mb

 
 
- Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejcowości Gozdowo

 
 
  • DROGI POWIATOWE 
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W relacji Mochowo-Gozdowo.


 
 


INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronoszewice
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bronoszewicach


Zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bronoszewicach współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

 
 
 
 
 

- Wyposażenie placu zabaw przy ul. Środkowej w RempinieZadanie pn. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Środkowej w Rempinie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019


 
 
 
 
 
 
 

 
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogienice


Zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogienice współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019


 
 
 
 

 
 

- Wyposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rycharcicach


Zadanie pn. Wyposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rycharcicach współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

 
 

 

 
 

  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Czachorowo wraz ze stawem
 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

  • Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Lelicach

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


  • Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gozdowo
 
 
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman