WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019

1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz).

2. Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzoych na dzień 13 października 2019r. (pobierz).

3. Zarządzenie nr 63/19 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych. (pobierz).
4. Nowy wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (link).

5. POSTANOWIENIE NR 342/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gozdowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (pobierz).

6. Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (pobierz)

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 12 września 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (pobierz).

8. Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 13 września 2019r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych do dnia 17.09.019r. do godz. 15:15 w siedzibie Urzędu Gminy Gozdowo (pobierz).

9. Protokoły z przeprowadzonych losowań kandydatów do składów obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 19 września 2019r. (pobierz).

10. Postanowienie nr 381/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 20 września 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gozdowo (pobierz).

11. Postanowienie nr 388/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 20 września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (pobierz)

12. Informacja o składach Komisji Wyborczych oraz funkcjach (pobierz).

13. Informacja o rozpoczęciu pracy Komisji w dniu 13.10.2019r. (pobierz). 

14. Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzone w dniu 13.10.2019r. w gminie Gozdowo.
- wyniki wyborów do Sejmu RP (kliknij)
- wyniki wyborów do Senatu RP (kliknij)
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman