„Poznaj Polskę” – dofinansowanie do wycieczek szkolnych!

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Gozdowo w ramach przedsięwzięcia   Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

Gmina Gozdowo otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 15 158,00 zł. całość realizacji zadania wynosi 20 949,00 zł.

       Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań  mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci o młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić  zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też  eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

    W ramach realizowanego zadania uczniowie: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach będą uczestniczyć w  jednodniowych wycieczkach.

   Wycieczki zostaną zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki tj. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe oraz Największe osiągnięcia polskiej nauki.

 30 uczniów klas IV – VIII ze Szkoły Podstawowej w Lelicach podczas jednodniowej wycieczki będzie zwiedzało  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie,

 48 uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Lelicach podczas jednodniowej wycieczki będzie zwiedzało  Muzeum Toruńskiego Piernika, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

 37 uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Gozdowie podczas jednodniowej wycieczki będzie zwiedzało: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Zamek Królewski w Warszawie.

80 uczniów klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Gozdowie podczas jednodniowej wycieczki będzie zwiedzało: FC1 Łódź   Miasto Kultury, Ogród Botaniczny w Łodzi.