Uroczystość Święta Niepodległości w Gminie Gozdowo

11 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. W kościele parafialnym w Bonisławiu społeczność naszej gminy zebrała się na Mszy Świętej za Ojczyznę.

W podniosły nastrój zebranych wprawił występ artystyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lelicach pod kierownictwem pani Katarzyny Chlebowskiej jak również krótki koncert patriotyczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Gozdowie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, który powitał zgromadzonych gości: Radnych Gminy Gozdowo z przewodniczącym Dariuszem Śmigielskim na czele, Dyrektorów Szkół Podstawowych w Lelicach i w Gozdowie, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Szkoły Podstawowej w Lelicach oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość.

– Pamiętajmy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba zawsze o niej pamiętać, zabiegać i troszczyć się o nią. Zachęcam do zadumy i refleksji w tym szczególnym dniu.- powiedział Wójt.

Mszę Świętą koncelebrowali ksiądz kanonik Franciszek Kuć oraz proboszcz parafii w Bonisławiu Ks. Piotr Gątarek.

-Należy pamiętać o tych, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Marszałek Józef Piłsudski mówił ,,Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” Święto Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i daninę krwi przelaną przez Polaków dla odzyskania wolnej i suwerennej Ojczyzny. „- mogliśmy usłyszeć podczas kazania wygłoszonego przez księdza kanonika.

Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni przeszli w korowodzie pod Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarz w Bonisławiu gdzie Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Gozdowo oraz delegacje złożyli wieniec oraz znicze.