14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty składamy serdeczne życzenia zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz licznych sukcesów zawodowych.