Szkoła Podstawowa w Lelicach – Wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo

6 października odbyła się bardzo szczególna uroczystość – wręczenie Stypendiów za wysokie wyniki w nauce ufundowanych przez Wójta Gminy Gozdowo.

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Rady Gminy Gozdowo Dariusz Śmigielski, Ksiądz Proboszcz Piotr Gątarek, wyróżnieni uczniowie z rodzicami wychowawcy i nauczyciele. Uczniowie klasy 8: Julia Żbikowska, Stanisław Klemarczyk, Artur Olkowicz, Norbert Kikolski oraz Jan Pajkowski odebrali swoje wyróżnienia z rąk Pana Wójta, Pana Dyrektora oraz Pana Przewodniczącego Rady Gminy.
W tym szczególnym dniu towarzyszyli im rodzice, wychowawczyni z członkami
Rady Pedagogicznej oraz koleżanki i koledzy z klas szóstej, siódmej oraz ósmej.
W swoich przemówieniach Pan Dyrektor oraz Pan Wójt zgodnie podkreślili jak wielkim osiągnięciem oraz sukcesem jest uzyskanie tak wysokich wyników w nauce. A przedstawiciel stypendystów, w swoim podziękowaniu, podkreślił jak duże znaczenie ma inwestowanie w edukację i zaznaczył, że takie wyróżnienia są największą motywacją do dalszej pracy. Jeszcze raz gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów. Jednocześnie żywimy nadzieję, że będą oni doskonałym przykładem dla swoich młodszych kolegów. Po części oficjalnej tradycyjnie dyrektor szkoły zaprosił stypendystów z rodzicami oraz zaproszonych gości na tradycyjną uczniowska herbatkę z ciastkiem

                                                        Opracowanie:
                                                        Wioletta Sych
                                                        Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lelicach