KOMUNIKAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2020r.  poz. 1990 ze zm.), Wójt Gminy Gozdowo ogłasza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

– działka oznaczona nr geodezyjnym 98/3 o pow. 2,97ha położona w miejscowości Gozdowo, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym 
w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00011518/8.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przewidziany pod prowadzenie aktywności gospodarczej, obecnie użytkowany rolniczo. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata, wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2 970,00 zł rocznie.

– Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 264 o pow. 0,32ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Do oddania w dzierżawę wyznaczono:

  • obszar nr 1 o powierzchni 248m2, wysokość opłaty wynosi 496,00zł rocznie,
  • obszar nr 2 o powierzchni 248m2, wysokość opłaty wynosi 496,00zł rocznie.

Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na ogródki działkowe. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 3 lata. Opłaty z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego.