Spisz się w Urzędzie Gminy Gozdowo

Tylko do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.

Podstawową metodą udziału w spisie jest wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą spisać się w Urzędzie Gminy osobiście (pokój nr 4 lub 10) lub telefonicznie (tel. 24 364 48 25 lub 24 364 48 28). Aby dokonać spisu należy przygotować numery PESEL wszystkich członków rodziny. Pracownicy Urzędu pomogą Państwu w wypełnieniu formularza spisowego.

Informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Na terenie Gminy Gozdowo spisu dokonują następujący rachmistrze: Joanna Przewoźnik, Kinga Jankowska, Marta Daniszewska i Sandra Górczyńska. Każdego dzwoniącego rachmistrza łatwo rozpoznać po jednym numerze telefonu 22 828 88 88. Na terenie naszej Gminy rachmistrze pracują również w terenie.Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz (bezpośrednio lub telefoniczne) nie odmawiajmy mu przekazania danych! Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Spis objęty jest tajemnicą statystyczną.

                                                    Z wyrazami szacunku 
                                                     Wójt Gminy Gozdowo 
                                                     Dariusz Kalkowski