Dofinansowanie Maluch + dla Klubu Dziecięcego w Gozdowie i Lelicach

Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski podpisał umowę z  Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zapewnienie funkcjonowania łącznie 51 miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w dwóch placówkach, na łączną kwotę dofinansowania na oba zadania wynosi 48 960,00 zł.

Klub Dziecięcy Radosna Kraina w Gozdowie otrzyma kwotę: 20 160,00 zł natomiast Klub Dziecięcy „Kubusiowy Raj”  Lelicach otrzyma 28 800,00 zł.

Program Maluch+ wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Maluch+ jest programem rocznym. Celem programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.