Powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Gozdowie i Lelicach

W poniedziałek 16 sierpnia br. Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Skarbnik Gminy Lidia Siemiątkowska i Prezes Zarządu WFOŚIG p. Marek Ryszka  podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę ścieżek edukacyjno – przyrodniczych w miejscowości Gozdowo i Lelice”.

Na realizację inwestycji Gmina Gozdowo otrzymała kwotę: 49 517,77 zł

W ramach zadania powstaną dwie ścieżki edukacyjno – przyrodnicze (przy stawie w miejscowości Gozdowo oraz przy stawie w miejscowości Lelice). Zarówno w Gozdowie jak i w Lelicach powstanie alejka spacerowa wzbogacona nasadzonymi drzewami i krzewami, teren zostanie wyposażony w ławki. W Gozdowie ustawionych zostanie 7 elementów infrastruktury edukacyjnej (tablice edukacyjne), 4 ławki z oparciem oraz nasadzonych zostanie 25 gatunków drzew. W Lelicach zaś będzie to odpowiednio 10 tablic oraz 25 gatunków krzewów wieloletnich. Treść tablic zawierała będzie opisy i fotografie nasadzonych drzew
i krzewów oraz informacje o rybach żyjący w stawach.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 2021-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”