Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo

Operacja pn.: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdowo, gmina Gozdowo” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdowo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: nowo powstała infrastruktura poprawi jakość życia mieszkańców, wzmocni kapitał społeczny oraz zaktywizuje lokalną społeczność. Inwestycja będzie służyć wszystkim mieszkańcom Gozdowa jak i całej gminy, turystom oraz osobom przyjezdnym.Zaspokoi potrzeby i oczekiwania dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Inwestycja wpłynie również na poprawę estetyki miejscowości oraz spowoduje integrację i wzmocnienie więzi międzyludzkich, a także podniesie walory i atrakcyjność turystyczną.

W ramach operacji rozszerzono funkcjonalność istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na części działki nr 112/13 w miejscowości Gozdowo. Wykonane zostały zadania: demontaż zniszczonych urządzeń placu zabaw, rozbiórka piaskownicy oraz montaż nowych urządzeń zabawowych. Zamontowane zostały urządzenia:

1) Zestaw zabawowy: wieża3 szt., trap wejściowy, ślizg 2 szt., mostek z liny, równoważnia, drabinka pochyła, ścianka wspinaczkowa pochyła, drążek metalowy 3 szt., krata wspinaczkowa, tunel z liny, lina wspinaczkowa 2 szt., ścianka wspinaczkowa pionowa, drabinka pozioma;

2) Karuzela tarczowa;

3) Huśtawka drewniana;

4) Huśtawka „Bocianie gniazdo”;

5) Ławka z oparciem3 szt.;

6) Tablica z regulaminem placu zabaw;

7) Ogrodzenie placu zabaw.

Plac zabaw jest miejscem ogólnodostępnym, bezpłatnym, administrowanym i zarządzanym przez Gminę Gozdowo. Szacowana wartość zadania wyniosła 64 324,09 zł, a dofinansowaniem zostało objęte 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”