Dofinansowanie do połączeń lokalnych

W piątek 21 stycznia Dariusz Kalkowski – wójt gminy Gozdowo oraz Lidia Siemiątkowska – skarbnik podpisali umowę z Konstantym Radziwiłłem – wojewodą mazowieckim o dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Do gminy Gozdowo (w porozumieniu z gminą Bielsk i gminą Stara Biała) trafi dopłata w wysokości 44 268,00 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o długości 23,8 km.

fot. Delegatura MUW w Płocku

Więcej: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych-ponad-57-mln-zl-doplaty-na-uruchomienie-polaczen-lokalnych-w-regionie-plockim