Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Lelicach
ul. Szkolna 1, 09-213 Gozdowo

Dyrektor: Krzysztof Jóźwiak

tel: 24 276-15-03

Dokładnej daty powstania tu szkoły nie dało się ustalić. Wiadomo, że w XIX wieku w Lelicach znajdowała się trzyklasowa szkoła początkowa z zaledwie jedną dużą izbą lekcyjną. Do tej szkoły uczęszczali chłopcy z całej gminy liczącej około 20 wsi. W 1900 roku szkoła znajdowała się w wynajętych od włościan izbach, ponieważ budynek szkolny był w bardzo złym stanie technicznym i zagrażał bezpieczeństwu dzieci. W późniejszym czasie szkoła mieściła się w centrum wsi, w drewnianym domu, który zachował się do dnia dzisiejszego. Przed drugą wojną światową szkołę przeniesiono do nowego, murowanego budynku, w którym w czasie wojny mieścił się posterunek żandarmerii niemieckiej. Po wojnie społeczeństwo w czynach społecznych rozbudowało budynek szkolny. Szkoła liczyła wówczas 10 sal lekcyjnych. W tym dużym jak na tamte czasy budynku odbywały się zajęcia obejmujące zakres szkoły powszechnej, jak również od początku lat 60 -tych oddział rolniczy. W roku 1968, dzięki staraniom społeczeństwa Lelic i kierownika szkoły pana K. Zwolińskiego rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej. Pod koniec lat siedemdziesiątych do budynku szkolnego przeniesiono przedszkole. 1 października 1998 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, w którym znajduje się 6 sal lekcyjnych. Obecnie w tym skrzydle mieści się szkoła podstawowa, zaś w starej części - gimnazjum. 31 maja 2006 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W LELICACH.
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman