Klub Dziecięcy w Lelicach
   Klub Dziecięcy w Gozdowie
   Publiczne Przedszkole w Gozdowie
   Szkoła Podstawowa w Gozdowie
   Szkoła Podstawowa w Lelicach
 
 
Na terenie naszej gminy funkcjonuje:

- PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOZDOWIE im. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W LELICACH

Na podstawie art. 18 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego w związku z pozytywną opinią Dyrektora Delegatury w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Rada Gminy Gozdowo powołała do życia z dniem 1 września 1999 r. Publiczne Gimnazjum w Gozdowie z Oddziałem Zamiejscowym w Lelicach. Ważnym momentem rozwoju gimnazjum był dzień 1 września 2000 roku. W czasie wakacji z budynku Szkoły Podstawowej w Gozdowie wyodrębniono część, która tworzy oddzielne gimnazjum. Oddział Zamiejscowy w Lelicach rozpoczął naukę w nowym wyremontowanym skrzydle szkoły podstawowej. Od 01 września 2002 r. obowiązki dyrektora szkoły pełni pan Krzysztof Jóźwiak.Publiczne Gimnazjum w Gozdowie

Boisko do koszykówki przed salą gimnastyczną

Pomnik Papieża Jana Pawła II

Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Gozdowie


Więcej informacji na temat Publicznego Gimnazjum w Gozdowie na stronie internetowej: http://gimgozdowo.website.pl

- SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE
Historia szkoły sięga roku 1947, kiedy to ksiądz proboszcz parafii Gozdowo A. Rogowski, wobec przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, szkolnych oraz licznie zgromadzonej publiczności, dnia 28 września 1947 r. dokonał uroczystego aktu poświęcenia 7-klasowej Podstawowej Szkoły Powszechnej w Gozdowie. Pierwszym kierownikiem szkoły został Stefan Kądalski. W 1962 roku nastąpiło oddanie nowego budynku tak zwaną tysiąclatkę i nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej. W 1966 r. powstanie ośmioklasowej szkoły podstawowej, a w 1969 przy szkole utworzono Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Dnia 24 stycznia 1992 r. oddano do użytku nowy blok dydaktyczny w rozbudowanej szkole. W 1999 r. nastąpiło przekształcenie szkoły ośmioklasowej w sześcioklasową zgodnie z wprowadzoną reformą systemu edukacji. Od września 1999 r. funkcję dyrektora szkoły objęła p. Agata Królikowska.


Szkoła Podstawowa w Gozdowie


Więcej informacji na temat Szkoły Podstawowej w Gozdowie na stronie internetowej: http://spgozdowo.prv.pl

- SZKOŁA PODSTAWOWA im. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LELICACH
Dokładnej daty powstania tu szkoły nie dało się ustalić. Wiadomo, że w XIX wieku w Lelicach znajdowała się trzyklasowa szkoła początkowa z zaledwie jedną dużą izbą lekcyjną. Do tej szkoły uczęszczali chłopcy z całej gminy liczącej około 20 wsi. W 1900 roku szkoła znajdowała się w wynajętych od włościan izbach, ponieważ budynek szkolny był w bardzo złym stanie technicznym i zagrażał bezpieczeństwu dzieci. W późniejszym czasie szkoła mieściła się w centrum wsi, w drewnianym domu, który zachował się do dnia dzisiejszego. Przed drugą wojną światową szkołę przeniesiono do nowego, murowanego budynku, w którym w czasie wojny mieścił się posterunek żandarmerii niemieckiej. Po wojnie społeczeństwo w czynach społecznych rozbudowało budynek szkolny. Szkoła liczyła wówczas 10 sal lekcyjnych. W tym dużym jak na tamte czasy budynku odbywały się zajęcia obejmujące zakres szkoły powszechnej, jak również od początku lat 60 -tych oddział rolniczy. W roku 1968, dzięki staraniom społeczeństwa Lelic i kierownika szkoły pana K. Zwolińskiego rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej. Pod koniec lat siedemdziesiątych do budynku szkolnego przeniesiono przedszkole. 1 października 1998 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, w którym znajduje się 6 sal lekcyjnych. Obecnie w tym skrzydle mieści się szkoła podstawowa, zaś w starej części - gimnazjum. 31 maja 2006 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W LELICACH. Od 2007 r. stanowisko dyrektora szkoły pełni p. Jadwiga Paradowska


Szkoła Podstawowa w LelicachWięcej informacji na temat Szkoły Podstawowej w Lelicach na stronie internetowej: http://splelice.pl

- SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWACH

Początek istnienia szkoły w sięga 1 września 1937 roku. Była to szkoła czteroklasowa, pracowało w niej dwóch nauczycieli a kierownikiem był Kazimierz Piotrowski. Po wojnie wznowiono nauką początkowo w siedmioklasowej a potem ośmioklasowej szkole podstawowej. Od 1 września 1996 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej, rozbudowanej szkole. Od 2001 r. funkcję dyrektora szkoły pełni p. Danuta Gawlik.


Szkoła Podstawowa w OstrowachWięcej informacji na temat Szkoły Podstawowej w Ostrowach na stronie internetowej: http://spostrowy.prv.pl

- PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOZDOWIE
Przedszkole funkcjonuje od 1 lutego 2010 r.


Publiczne Przedszkole w Gozdowie


Więcej informacji na temat Publicznego Przedszkola w Gozdowie na stronie internetowej: www.przedszkolewgozdowie.pl

Na terenie Publicznego Gimnazjum w Gozdowie oraz Szkoły Podstawowej w Lelicach prężnie działają stołówki szkolne, które przygotowują ciepłe posiłki dla uczniów.
Gmina zapewnia we własnym zakresie dowóz uczniów do szkół na terenie naszej gminy, dysponując pięcioma autobusami szkolnymi – w tym jeden „Gimbus” otrzymany z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz jeden zakupiony przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto dwa razy w tygodniu uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum dowożeni są na basen w Sierpcu.
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman