BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYKANALIKAMI WE WSI LELICE
 
Inwestycja została zrealizowana w latach 2005-2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR na lata 2004-2006, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie. Celem projektu było podwyższenie standardów życia na obszarach wiejskich i poprawa stanu środowiska. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 6.07.2005r. w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gozdowo.
 
W ramach przedsięwzięcia wykonano:
• Kolektor kanalizacji sanitarnej PCV 200 – 4 553 mb
• Rurociągi tłoczne PE 40 – 326 mb
• Przykanaliki PCV 160 – 1 155 b/34 szt.
• Przepompownie ścieków – 3 szt.
 
Całkowita wartość zadania wyniosła 1 510 279, 38 zł, natomiast dofinansowanie stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych 940 237,89 zł (z czego 829 621,67 zł ze środków Unii Europejskiej – EFRR i 110 616,22 zł z budżetu państwa).
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman