GMINA GOZDOWO jest realizatorem rządowego projektu „ZDALNA SZKOŁA”

Dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł na zakup laptopów dla placówek oświatowych.
Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania przeznaczony dla uczniów. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu zakupionych zostało 20 laptopów, które trafiły do uczniów dwóch szkół podstawowych:
- Szkoły Podstawowej w Gozdowie,
- Szkoły Podstawowej w Lelicach.

 

  
Gmina Gozdowo  uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

Złożony przez Gminę Gozdowo wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” został wybrany do dofinansowania wysokości 55 000,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem które trafiły do dwóch szkół podstawowych w Gminie Gozdowo. Zgodnie z zapotrzebowaniem do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 22 szt. oraz do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach 6 szt.

Sprzęt zostanie użyczony - w przypadku nauczania zdalnego - uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman