ROZWÓJ OZE W GMINANCH WIEJSKICJ POPRZEZ BUDOWĘ NSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1. Odnawialne źródła energii, typ projektu -Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany w partenrstwie gmin: Gozdowo, Zawidz, Rościszewo, Załuski (Lider), Mała Wieś i Kuczbork-Osada.

Dzięki wsparciu ze środków unijnych do końca 2018 r. na terenie sześciu gmin z teremu Mazowsza zostaną zamontowane systemy energii odnawialnej. Będą to 104 instalacje do pozyskiwania energii cieplnej i aż 408 instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej z OZE. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 8,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Wspólny projekt wymagał i wymaga wiele wysiłku, ale wzajemne zrozumienie i pełna współpraca wszystkich uczestników przedsięwzięcia, a także życzliwość ze strony samego Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych stają się niejako gwarantem sukcesu.
A w związku z tym, już na początku 2019 r. na terenie sześciu gmin partnerskich zostanie oddany do użytku system odnawialnych źródeł energii. W gminie Załuski zamontowanych będzie ich 113, z czego 96 to instalacje fotowoltaiczne (73 instalacje dachowe i 23 naziemne) na obiektach prywatnych, 1 instalacja dachowa na obiekcie użyteczności publicznej oraz 16 kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Na terenie gminy Kuczbork powstanie łącznie 130 instalacji OZE, w tym na budynkach prywatnych 73 instalacje fotowoltaiczne i 33 zestawy kolektorów słonecznych, a na budynkach użyteczności publicznej 3 instalacje fotowoltaiczne. Oprócz tego w budynkach prywatnych zamontowanych zostanie 25 kotłów grzewczych na biomasę. Z kolei w gminie Gozdowo powstanie 88 urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Będą to 83 instalacje fotowoltaiczne zamontowane na obiektach prywatnych oraz 5 na obiektach użyteczności publicznej (4 instalacje dachowe i 1 naziemna). W tym samym okresie w gminie Zawidz powstanie w sumie 81 takich instalacji, w tym 65 fotowoltaicznych, 5 zestawów kolektorów słonecznych i 8 kotłów grzewczych na posesjach prywatnych oraz 3 instalacje fotowoltaiczne na posesjach użyteczności publicznej. Z kolei na terenie gminy Rościszewo zamontowanych zostanie 59 instalacji, tj. 52. instalacje fotowoltaiczne i 3 zestawy kolektorów słonecznych na obiektach prywatnych oraz 4 instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej. W gminie Mała Wieś natomiast powstanie łącznie 37 instalacji, z czego 22. to instalacje fotowoltaiczne na obiektach prywatnych, 1. na obiekcie użyteczności publicznej oraz 14 zestawów kolektorów słonecznych na dachach budynków prywatnych.
W sumie w ramach projektu na terenie sześciu gmin powstanie 408 instalacji fotowoltaicznych, w tym 391 na posesjach prywatnych i 17 na obiektach użyteczności publicznej, a także 55 instalacji solarnych i 49 kotłów na biomasę w posesjach prywatnych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, obniżenia kosztów energii cieplnej i elektrycznej, a także do kształtowania pozytywnego „ekologicznego” wizerunku regionu.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman