POSTAW NA MATEMATYKĘ

Od marca do czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej w Gozdowie realizowany był projekt pt. „Postaw na matematykę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Ogólny koszt projektu na okres 4 miesięcy wyniósł 48 735,80 zł i był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w Szkole Podstawowej z terenu gminy Gozdowo. Zgodnie z założeniami projektu „Postaw na matematykę” realizowane były dodatkowe zajęcia z technik samodzielnego uczenia się, zapamiętywania i analitycznego myślenia.
W projekcie uczestniczyło 40 uczniów i uczennic z klas IV-VI w czterech grupach dziesięcioosobowych. Zajęcia miały charakter głównie ćwiczeń praktycznych przy użyciu m.in. zdjęć i slajdów porównawczych oraz nowoczesnego programu multimedialnego zakupionego w ramach projektu.
W zajęciach wykorzystywane były elementy takie jak: teksty pamięciowe oraz programy komputerowe ćwiczące zdolność koncentracji i podzielności uwagi, refleks, logiczne myślenie, rozumienie ze słuchu, zdolności matematyczne oraz koordynację ruchową oko-ręka.
 
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman