WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

Od 01 stycznia 2011 r. w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie realizowany będzie projekt pt. „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Ogólny koszt projektu na okres 2 lat i 10 miesięcy wynosi 992 524,06 zł. w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 977 569,06 zł.
Projekt będzie realizowany do 31.10.2013 roku i będą z niego mogły skorzystać dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Gozdowo, wyłonione na postawie kart zgłoszeń oraz deklaracji rodziców. W Projekcie będzie uczestniczyć 30 dzieci w dwóch grupach piętnastoosobowych.
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Gozdowo.
Cele szczegółowe:
- wzmocnienie pierwszego etapu edukacji
- uatrakcyjnienie oferty edukacji o elementy wykraczające poza standardowy program nauczania ( bezpłatne zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci),
- wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami mowy poprzez zapewnienie pomocy logopedycznej,
- rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości, rozbudzanie wiary we własne siły i wspieranie dzieci szczególnie zdolnych,
- uświadomienie rodzicom wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka ( spotkania ojców i matek z psychologiem),
- pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w szczególności rodzicom mającym wydłużony czas pracy,
- umożliwienie rodzicom podjęcia pracy zawodowej,
- uczestnictwo rodziców w funkcjonowaniu przedszkola oraz sprawach organizacyjnych.

W ramach realizowanego projektu dzieci mogą w czasie pracy przedszkola skorzystać z dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego:
- zajęcia z języka angielskiego (dla wszystkich dzieci po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach),
- zajęcia logopedyczne indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych przez specjalistę logopedę oraz po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach,
Zachęcamy Państwa i Państwa dzieci do udziału projekcie.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 07 luty 2011 roku o godzinie 15.30 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gozdowie odbędzie się spotkanie informacyjno- promocyjne dotyczące realizacji Projektu
Deklaracje przystąpienia oraz oświadczenia do projektu są dostępne w Publicznym Przedszkolu w Gozdowie a także w Biurze Projektu „Wszystkie dzieci nasze są”
 
 
 

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Gozdowie       

 
 

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman