„NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!”
 
Od 1 września 2012r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie – Lider Projektu wraz z Partnerem - Gminą Gozdowo realizuje Projekt pn. „NASZE GRANIE CISZĘ ŁAMIE!” w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Odbiorcami projektu jest grupa 55 osób w tym 31 kobiet oraz 24 mężczyzn, członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie umiejętności muzycznych członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie poprzez cykliczne działania edukacyjne i promocyjne. W ramach realizacji projektu odbywają się warsztaty muzyczne oraz zajęcia indywidualne, które prowadzi Pan Edward Wielgócki – Kapelmistrz. W trakcie warsztatów przekazywane są wiadomości z tematyki: nauki pisania muzycznego, frazowania, dynamiki, artykulacji oraz nauki gry na instrumentach dętych, drewnianych, blaszanych i perkusyjnych. Ponadto uczestnicy ćwiczą układ musztry paradnej. Natomiast podczas zajęć indywidualnych doskonalą swoje umiejętności.
Efektem zwieńczającym warsztaty będzie organizacja koncertu. Orkiestra zaprezentuje opracowany nowy repertuar – 4 nowe utwory. Przygotowana zostanie wystawa prezentująca osiągnięcia muzyków oraz jej akompaniament podczas różnych uroczystości (galeria fotograficzna, puchary). Impreza odbędzie się w styczniu 2013r. w okolicach Nowego Roku w hali Publicznego Gimnazjum w Gozdowie. Na koncert będzie wstęp wolny, więc każdy będzie mógł wysłuchać utworów prezentowanych przez Orkiestrę. Zainteresowani będą mieli okazję porozmawiania z muzykami oraz spróbowania gry na instrumencie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman