INWESTYCJE DROGOWE


 • DROGI GMINNE
- Przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo na odcinku 750 m


 

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
 

- Przebudowa drogi gminnej relacji Bronoszewice - Bonisław na odcinku 850 m

Przygotowanie terenu do przebudowy drogi.Układanie podbudowy.


 


- Przebudowa drogi gminnej relacji Ostrowy-Wilkowo na odcinku 670 m

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolczyn na odcinku 650 m


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Widok po zrealizowaniu zadania.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czachowo na odcinku 750 m

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.


 


 

- Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Gozdowo


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
 
Prace przygotowawcze.
 
Widok po zrealizowaniu zadania.

- Przebudowa zjazdu z ulicy Szlacheckiej w miejscowości Rempin

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.


 
- Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Gozdowo
Wykonanie podbudowy.

 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej.
 
 • DROGI POWIATOWE
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo etap II

 
 
 
Widok przed ropoczeciem realizacji inwestycji.

 
 


 
 
 

 

 
 
Podczas uroczystego oddania do użytku drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo-Antoniewo.
W dniu 8 grudnia br. odbioru dokonali m.in. Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski, Wicestarosta Juliusz Gorzkoś ,Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Przewodniczący Gminy Gozdowo Grzegorz Ratkowski, Komendant Powiatowej Policji w Sierpcu Mariusz Kryszkowski, a także mieszkańcy Antoniewa.
Droga została przebudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowita wartość prac to 884 258,32 zł. 
 
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 3762W relacji Węgrzynowo-Lisice na długości 900mb.
Zakres robót obejmował m.in. wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, położenie warstwy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie a także profilowanie i zagęszczanie podłoża.

 
Podczas oficjalnego odbioru drogi przy udziale Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu Artura Obrębskiego.

  SPORT I REKREACJA

- Przebudowa chodnika przy parku zabytkowym w Gozdowie


Demontaż płyt chodnikowych.
 

Układanie kostki brukowej.

Widok po zrealizownaniu zadania.
 
 
- Teren rekreacyjny w miejscowości Zbójno


Montaż altany.
 
Po lewej: wybudowana altana, po prawej: przygotowane miejsce na plac zabaw.


Plac zabaw.
- Plac zabaw w miejscowości Kowalewo Podborne

Podczas montażu urządzeń.
 
 
- Ogrodzenie placu zabaw i montaż piłkochwytów wokół boiska w miejscowości Bronoszewice


Podczas wykonywania ogrodzenia.


Wykonane ogrodzenie.

Montaż piłkochwytów.


Wykonane piłkochwyty.
 
- Renowacja boiska sportowego trawiastego w Gozdowie


Talerzowanie, zebranie i wywiezienie starej murawy.
 


Wapnowanie.
 
 
- Teren rekreacyjny w miejscowości RempinPrzygotowanie terenu pod boisko trawiaste.


Istniejący plac zabaw z siłownią.
 

Przygotowanie nawierzchni i montaż ogrodzenia boiska.

 
 Wykonanie piłkochwytów.

 
- Montaż trybun przy boisku sportowym w Lelicach.

 
 
- Ścianka wspinaczkowa w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Gozdowie.

Zamontowana ścianka wspinaczkowa na ścianie hali sportowej.
 
- Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Lelicach.

 
- Podniesienie wiedzy na temat fauny i flory poprzez stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w Gozdowie. 
 
 
 
 


 
OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gozdowie - przebudowa dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych
Widok przed realizacją inwestycji.


Prace przygototowawcze - montaż rusztowań.


Demontaż elementów istniejacej elewacji.Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem.


 

   

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Prace towarzyszące.

Remont chodników prowadzących do budynku i wejścia

 
 
 
 
 
  Podczas wykonania przejścia.

 
 
 
Remont parkingu dla autobusów

 
 
 
 
 
 

 •  Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
  
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 • Prace pielęgnacyjne w drzewostanie parku zabytkowego w Gozdowie wraz z nasadzeniami na przyległych terenach zielonych - II etap

 
- ul. Osiedlowa - nasadzenia jarząbu szwedzkiego Sorbus xintermedia i głogu pośredniego 'Pauls Scarlet'


Podczas nasadzeń jarząb szwedzkiego.

Podczas nasadzeń głogu pośredniego.
 
- ulice: Płocka, Brzozowa, Kasztanowa - nasadzenia klonu pospolitego 'Royal Red'


ul. Płocka


ul. Brzozowa


ul. Kasztanowa
 
- teren przy Publicznym Gimnazjum - nasadzenia lipy drobnolistnej Tilia cordata 'Greenspire'

 
 
 • Prace pielęgnacyjne w drzewostanie wraz z nasadzeniami na terenach zielonych w Gozdowie - Etap I 
 
 
 
 
Prace pielęgnacyjne (korekta koron drzew, cięcia techniczne, zdjęcie posuszu)

 
 
Zakładanie wiązań elastycznych typu Cobra.

 
Nasadzenia krzewów.
 

- Prace towarzyszące

 
 
 
 
Widok przed rozpoczęciem prac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Widok po zrealizowaniu zadania.
 •  Zagospodarowanie terenów zielonych w Gozdowie poprzez nasadzenia drzew, krzewów i roślin wieloletnich - Etap II.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Porządkowanie terenów zielonych przy ul. Kasztanowej w Gozdowie.
 
 
 
 
 

 
 
 


INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I INNE

 • Zatoczka autobusowa w miejscowości Białuty.

Podczas wykonywania prac.

Po zrealizowaniu zadania.
 
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3763W Lelice-Białuty w miejscowości Lelice.
Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej o pow. 560 m2.

 

 
 
 
 Układanie kostki brukowej.

 
 
Widok po zrealizowaniu inwestycji.

 
Podczas oficjalnego odbioru inwestycji przy udziale Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Artura Obrębskiego.

 
 • Budowa budynku gospodarczo-garażowego przy Publicznym Gimnazjum w Gozdowie.

Widok przed ropzoczęciem realizacji inwestycji.

 
Prace rozbiórkowe.


 
 
 
 
 
 
 
 
 • Modernizacja pobocza drogi (wykonanie bezpiecznego przejścia) w miejscowości Golejewo.
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania.Wyrównanie terenu, układanie kostki brukowej.

 
 •  Modernizacja pobocza drogi w miejscowości Gozdowo - ul. PŁocka.
 
 
 
 
 
 
 • Rzeka Wierzbica - Udrożnienie koryta wraz z odbudową przepustów w km 25+955 - 31+475

 

 
 
 

 

 Rozbudowa przepustu nr 8 z piętrzeniem w km 28+995

 
 
 
 
 
Podczas rozbudowy przepustu.

 
 
Widok po zrealizowaniu inwestycji.

Oddanie do użytku modernizacji rzeki Wierzbicy

W dniu 28 października 2016r. w miejscowości Golejewo odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji pn. „Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów”.
W ramach przedsięwzięcia rzeka została udrożniona na długości 5,52 km na terenie wsi: Czachorowo, Golejewo, Czarnominek i Gozdowo.
W odbiorze uczestniczyli:
• Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy Gozdowo
• Włodzimierz Mierzejewski – Sołtys wsi Golejewo
• Artur Rychlewski – Dyrektor Oddziału w Płocku WZMiUW w Warszawie
• Nina Chylińska – Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Oddziału w Płocku WZMiUW w Warszawie
• Daniel Czarnomski – pracownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Oddziału w Płocku WZMiUW w Warszawie
• Zdzisław Maksymiuk - pracownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Oddziału w Płocku WZMiUW w Warszawie
• Ewa Rosicka – pracownik pracownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Oddziału w Płocku WZMiUW w Warszawie
• Tomasz Rochowicz – Kierownik Inspektoratu w Sierpcu WZMiUW w Warszawie oddział Płock
• Bogumiła Gutowska – Kierownik Związku Spółek Wodnych w Sierpcu
• Marzena Sawicka – Kierownik Budowy w Związku Spółek Wodnych w Sierpcu
• Beata Chrzanowska – Główna Księgowa w Związku Spółek Wodnych w Sierpcu

 
 

 • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice.
 
 
 
 
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Przekazanie placu budowy.

 
 
 
Prace rozbiórkowe.
 
 • Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejsowości Rękawczyn.
 
Widok przez rozpoczęciem realizacji inwestycji.

 
 
 
 
 
 
Przekazanie placu budowy. Wkopanie kamienia węgielnego przez mieszkańców.

 
 
Wykopy pod ławy fundamentowe.
 
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman