INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 • Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości GozdowoWidok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

Ocieplanie ścian zewnętrznychStopy fundamentowe pod zbiorniki retencyjne


  Zbiorniki retencyjne


Wymiana okien
Nowy zespół filtracyjnyPrace remontowe wewnątrz budynku


 

 
Widok po zakończeniu inwestycji

  
 
Wizyta Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
pana Radosława Rybickiego
 
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku zabytkowego w Gozdowie
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji


Przygotowanie gruntu pod ścieżki spacerowe


Ścieżki spacerowe - widok po realizacji inewstycji


Fundamenty pod wieżyczki parkowe

Cokoły pod wieżyczki parkoweWieżyczki parkowe


Fundamenty pod altanę parkową Budowa altany na wysepce


Altana na wysepce - widok po zakończeniu realizacji inwestycjiOczyszczanie i pogłębianie zbiornika wodnego

Przejście na wyspęPrzejście na wyspę - widok po realizacji inwestycji


Tablica i ławki parkowe

 
 
Wizyta Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
pana Radosława Rybickiego


 
Tablica przedstawiająca Dwór Krzętowskich

  
Pan Wójt z autorem rzeźby P. Piotrem Lewandowskim

 • Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jana Pawła II w Gozdowie

Teren pod siłownie napowietrzne - widok przed realizacją inwestycji


Utwardzanie placu pod siłownie napowietrzne

Montaż siłowni napowietrznych


Ulica Jana Pawła II w Gozdowie - widok przed realizacją inwestycji


Układanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej na ulicy Jana Pawła II w Gozdowie


Widok po realizacji inwestycji
Kładka i chodnik w stronę ulicy Płockiej
Nasadzenia drzew i krzewów


Ławki i śmietniczki parkowe

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej staw w miejscowości Lelice

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji


Oczyszczanie i wyrównywanie terenu pod inwestycję
  Przejście między zbiornikami


Alejki spacerowe i utwardzony plac
  Zbiornik wodny nr 2 z fontanną 


Ogrodzenie wokół zbiornika wodnego


Grill terenowyPlac zabaw dla dzieciScena


Altana parkowa


Wieżyczka parkowa


Lampy oświetleniowe typu LED

 

 
Wizyta Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
pana Radosława Rybickiego

 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku wiejskim w Bonisławiu
 
Widok przed realizacją inwestycji

 
 
 
 
Rozbiórka starego pokrycia dachowego 


INWESTYCJE DROGOWE

 • Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Lelice- Zbójno
    
Widok przed realizacją inwestycji
  
                  
Widok w trakcie realizacji inwestycji

  
Ostatni etap prac remontowych

   
Widok po realizacji inwestycji

 
 • Remont drogi powiatowej na odcinku Piaski- Gozdowo (w miejscowościach Kuniewo i Ostrowy)
   
Widok przed realizacją inwestycji


        
Budowa chodnika

   
Widok w trakcie realizacji inwestycji

      
Kolejny etap prac


 
 
                                                                                                                   Od lewej: Artur Obrębski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu,
                                                                                                     Jan Laskowski - Starosta Powiatu Sierpeckiego
                                                                                               i Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo

 
Odbiór zrealizowanej inwestycji drogowej.
 • Budowa ronda w miejscowości Bonisław
   
Przygotowanie do realizacji inwestycji

  
Widok w trakcie realizacji inwestycji

 
Kolejny etap prac

  
Ostatni etap budowy ronda
 
 • Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo - ul. Płocka

Widok przed realizacją inwestycji


Przebudowa chodnika

 • Przebudowa drogi gminnej w Cetlinie

Widok przed realizacją inwestycji


 
Widok po realizacji inwestycji


 • Przebudowa drogi gminnej we wsi Czachorowo wraz ze zjazdem na drogę powiatową


Widok przed realizacją inwestycjiUkładanie nawierzchni asfaltu
Widok po realizacji inwestycji
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman